Pages

Wednesday, 25 July 2012

PENGENALANPengenalan

Merujuk pada tugasan individu  HBEF2703, saya telah memilih komponen gerak kerja  kokurikulum pakaian seragam, Persatuan Pengakap sebagai tajuk tugasan. Pada tugasan ini kita dapat melihat bagaimana guru merancang aktiviti aktiviti sepanjang tahun. Aktiviti 20 minggu pada penggal yang pertama telah dipilih iaitu mengadakan kursus Lencana Keahlian bagi ahli pengakap Sekolah Kebangsaan Machang 1, Kelantan. Guru haruslah merancang aktiviti sebelum, semasa dan selepas Kursus Lencana Keahlian.


Definisi kokurikulum

“Kegiatan Kokurikulum” ertinya sebarang kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah”.  Rujuk kepada warta kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No 5652(peraturan Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan ini di kenali sebagai Kegiatan Kumpulan.

Menurut, Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) m.s.11. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.

Kepentingan Kokurikulum
Salah satu faedah kegiatan kokurikulum ialah aktiviti itu dapat memenuhkan masa lapang. Mereka tiada masa untuk terlibat dengan gejala sosial. Mereka sentiasa sibuk dengan aktiviti di sekolah.  Sebagai contoh, jika mereka aktif dalam bidang sukan, mereka akan berlatih setiap petang. Oleh itu, kegiatan kokurikulum dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah.                      

Selain itu, kegiatan kokurikulum juga dapat melatih pelajar menjadi pemimpin. Ada berbagai-bagai jawatan dalam persatuan. Sebagai contoh, jawatan pengerusi, setiausaha, bendahari, ahli jawatankuasa dan ahli biasa. Apabila pelajar memegang jawatan pengerusi, mereka akan belajar menjadi ketua. Ahli jawatankuasa juga belajar menguruskan aktiviti persatuan. Ahli biasa juga boleh belajar daripada kawan-kawan yang ada jawatan. Oleh hal yang demikian, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar akan belajar menjadi pemimpin.                          

Di samping itu, dengan menyertai kegiatan kokurikulum juga kita dapat membentuk disiplin diri. Disiplin sangat penting untuk mencapai kejayaan. Pelajar yang tidak berdisiplin susah untuk berjaya. Sebagai contoh, apabila hendak menjalani latihan sukan atau bahas, kita mesti menepati masa. Jika terlewat, kita akan rugi. Hal ini kerana masa latihan itu sudah dibazirkan. Dengan menepati masa, kita sudah mematuhi disiplin. Oleh itu, kita akan menjadi lebih berdisiplin apabila terlibat dengan kegiatan kokurikulum.                      

Tambahan pula, badan kita akan menjadi sihat apabila menyertai kegiatan kokurikulum. Kita boleh menjadi ahli kelab sukan seperti pasukan bola sepak dan pasukan bola tampar. Untuk menang dalam pertandingan yang disertai, kita akan menjalani latihan. Sekurang-kurangnya latihan itu dijalankan tiga kali seminggu. Dengan latihan itu kita akan menjadi cergas. Kita akan mengeluarkan peluh. Badan kita akan menjadi sihat dan kuat. Kita tidak akan mudah sakit.           

Akhir sekali, kegiatan kokurikulum akan mengukuhkan lagi perpaduan. Setiap persatuan dan kelab ada banyak ahlinya. Ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Ada yang berbangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dalam aktiviti yang dijalankan, semua ahli akan berkumpul. Mereka boleh berbincang untuk bertukar-tukar pendapat. Dengan ini akan mengeratkan hubungan sesama mereka.           

Oleh itu, dengan kegiatan kokurikulum, perpaduan kaum dapat diwujudkan. Kesimpulannya, terdapat banyak faedah menyertai kegiatan kokurikulum. Pihak sekolah hendaklah mengadakan aktiviti yang menarik untuk menggalakkan pelajar menyertainya. Ibu bapa pula hendaklah menggalakkan anak-anak mereka terlibat dengan kegiatan kokurikulum. Oleh itu, kita dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang.

Jenis-jenis Komponen Gerak Kerja Kokurikulum
 1. Pasukan Pakaian Seragam
 2. Persatuan/kelab
 3. Sukan dan permainan

Rancangan Tahunan Pengakap Kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Machang 1

Rancangan aktiviti 20 minggu pada Penggal Pertama Persekolahan Persatuan Pengakap Sekolah Kebangsaan Machang 1

Aktiviti yang Dipilih: Ujian Lencana Keahlian

Aktiviti yang Dipilih: Ujian Lencana Keahlian

Bulan : April
Minggu: ke- 19
Tindakan : Guru Penasihat dan PKK tahun 4 dan Tahun 5


Lencana Keahlian merupakan lencana asas pengakap kanak-kanak. Pengakap kanak-kanak akan diuji tentang beberapa perkara untuk memastikan mereka memahami dan mengerti makna setiap perkara berikut;
a)      Persetiaan dan undang-undang pengakap,
b)      Kelima-kelima rukun negara,
c)      Tabik dan hormat pengakap, isyarat hormat pengakap dan cogan kata Pengakap,
d)     Sejarah permulaan Pergerakan Pengakap dan Cerita Hutan,
e)      Laung Agung.

Contoh Kertas Kerja: Ujian Lencana Keahlian

KERTAS KERJA KURSUS LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK
SEKOLAH KEBANGSAAN MACHANG 1
18500 MACHANG, KELANTAN.

 1. Nama Program
Kursus Lencana Keahlian Pengakap Kanak-kanak peringkat Sekolah Kebangsaan Machang 1, Machang, Kelantan.

 1. Objektif

2.1 Lencana Keahlian merupakan lencana asas bagi seorang pengakap kanak-kanak
2.2 Mempraktikkan ilmu pengakap yang dipelajari semasa perjumpaan mingguan seperti persetiaan dan undang-undang pengakap, sejarah permulaan pergerakan pengakap, tabik dan isyarat hormat, laung agung dan cogan kata pengakap
2.3 Melatih ahli pengakap kanak-kanak sentiasa berdisplin, berakhlak, bertanggungjawab dan berdikari selari dengan ajaran Islam
2.4 Mewujudkan rasa kebebasan dan seronok di kalangan ahli pengakap semasa menjalankan aktiviti yang telah dirancang.

 1. Tarikh dan Tempat

3.1              Tempat:           Padang Sekolah Keb. Machang1, Machang, Kelantan
3.2              Tarikh:             14 April 2012 (rujuk lampiran A- Aktiviti Program)

 1. Tarikh Perasmian dan Penutup

4.1       Tarikh:                         14 April 2012
4.2       Masa:                           4.00 petang
4.3       Perasmian  Penutup:    Tn. Haji Ismail b. Omar,
Pesuruhjaya Pengakap Daerah Machang

 1. Keramaian Peserta

5.1              Murid Tahun Empat:   41 orang
5.2              Murid Tahun Lima:     32 orang
5.3              Penguji/Pemimpin:      12 orang

 1. Sumbangan

RM 5.00 setiap peserta

 1. Sijil

Sijil Keahlian akan diberikan kepada peserta yang lulus Ujian Lencana Keahlian8. Jawatankuasa Induk Kursus Lencana Keahlian Pengakap Kanak-kanak8.1
Penasihat
:
Tn. Hj. Mohammad Zake b. Md Arshad
8.2
Pengerusi
:
En. Azmi b. Salleh
8.8
N.Pengerusi 1
:
En. Nik Rosyamidi b. Nik Yaakob
8.4
N. Pengerusi 2
:
Pn. Rosnah bt. Hashim
8.5
Setia usaha
:
En. Noorizan b. Mohd Esa
8.6
Bendahari
:
Pn. Zanariah Bt. Mustapha
8.7
Ahli Jawatan Kuasa
:
En. Roslan b. Ismail


En. Azmi b. Abdullah
En. Kamaruzzaman b. Mat Isa
En. Zainuddin b. Samat
En. Nasir b. Muda
En. Ahmad zawawi b. Ruslan
Pn. Yusmawani bt. Mat Ghani
Pn. Zubaidah bt. Yaakob
Pn. W. Norafni bt. W. Muhammad
Pn. Umi Kalsum bt. Hashim


Jawatan kuasa Kerja Kursus Lencana Keahlian

 1. Jawatankuasa Kerja
Bil
Bidang tugas
Pemimpin
Catatan
1
Pendaftaran
Pn. Yusmawani bt. Mat Ghani
Pn. Zubaidah bt. Yaakob
-          mencatat kehadiran ahli
-          memungut sumbangan pendaftaran

2
Keselamatan
dan Disiplin
En. Kamaruzzaman b. Mat Isa
En. Zainuddin b. Samat
-          menguruskan disiplin dari awal hingga akhir dalam keadaan baik.
-          Memastikan Ujian Lencana Keahlian berjalan dengan suasana harmoni.

3
Persegaran
Pn. Umi Kalsum bt. Hashim
Pn. Zanariah Bt. Mustapha
-          memastikan pengagihan makanan berjalan lancar

4
Urus setia
En. Noorizan b. Mohd Esa
En. Nasir b. Muda
-        memastikan ujian lencana keahlian dapat dijalankan dengan lancar
-        memastikan peralatan dan  bahan ujian mencukupi
5
Sijil/ Cenderahati
Pn. Umi Kalsum bt. Hashim
Pn. Zanariah Bt. Mustapha
-          memastikan nama pelajar mengikut kad pengenalan.
-          Menaip nama pelajar dengan betul.
-        Menguruskan majlis penyampaian sijil di akhir kursus
6
Keagamaan
En. Roslan b. Ismail
Pn. W. Norafni bt. W. Muhammad
-          Memastikan  PKK menunaikan solat apabila masuk Waktu
7
Hal Ehwal Wanita
Pn. W. Norafni bt. W. Muhammad
-          Membantu PKK wanita yang mengalami masalah
8
Buku Program
dan Dokumentasi
En. Noorizan b. Mohd Esa
En. Azmi b. Abdullah
-          Memastikan dokumentasi disediakan di akhir perkhemahan.
-          Menyediakan ‘brosur’ mudah berkaitan perkhemahan
9
Aktiviti
En. Azmi b. Abdullah

-          Melantik penguji
-          Memastikan setiap stesen ada penguji atau pegawai bertugas
-          Memastikan semua aktiviti berjalan lancar.
10
Kain Rentang
dan
 Sia raya
En. Roslan b. Ismail
-          Menyediakan kain rentang sebagai publisiti selewat-lewatnya seminggu sebelum perkhemahan.
-          Memastikan alat siar raya dalam keadaan baik dan boleh digunakan